Digital skole som naturlig læringsarena

Office 365

Som elev i DIG3-samarbeidet (digital skole i Lillehammer, Øyer og Gausdal)har du tilgang på Officepakka på nett.

NB! Inntil innføringen av Office365 er fullført, er det kun pilotskoler og -klasser som har tilgang til Office365.
Pilotklassene er: 5. til 7.trinn på Vingar barneskole, 8. trinn på Åretta ungdomsskole, 8.trinn på Hammartun skole samt 8. og 9.trinn på Smestad, Øyer og gausdal ungdomsskole.

For å logge inn i Office 365-portalen, klikker du her:   Office 365 logo
  • Som elever logger du deg inn med fornavn.mellomnavn.etternavn@dig3.no og Feidepassordet ditt.
    (Spør læreren din om hjelp hvis du har problemer med å logge deg inn.)
  • Som lærer logger du deg inn med din e-postadresse og passordet ditt.

Informasjonsbrev om Office365 til elever og foresatte i kommunesamrabeidet DIG3

Kort brukerveiledning til Officeportalen:

Klikk på

O365 meny.png

for å se alle officeprogrammene   O365 varslinger.png for å se dine varslinger
O365 Office365.png for å vende tilbake til denne skjermen   O365 Innstillinger.png for å se og endre innstillinger til portalen
O365 tiles (few).png for å starte nettversjoner av Officeporgrammene   O365 Hjelp.png for å søke i Officehjelpesystemet
O365 Installer Office 2016.png for å installere Office på PC/mobiltelefon eller nettbrett
("Andre installasjoner" gir deg installasjonsvalg)
  O365 profil.png for å se din profil og logge ut

O365 portal.png

Du finner mer hjelp på Office 365s hjelpesider.