Digital skole som naturlig læringsarena

Feide-tjenester

Læringsplattform og administrasjon

It's learning

Showbie

Mobilskole

Transponder SMS

Trsp. Meldingsbok

Kartleggeren

Spekter

CX Engage

(tidligere VOKAL)

Udir Elev

Udir eksamen

PAS for lærere

Feideportal

Feide innsyn
Forlag og innholdsleverandører

Bibsys

Brettboka

Cappelen Damm

Gyldendal

Kart i skolen

Kikora

Klassetrivsel

Kor Arti'

Kostholdsplan

Kunnskap

Lokus

Matematikk.org

Mattemester'n

M pluss

MV Nordic

NRK Skole

Ordnett

Skolekassa

TV2 Skole

Unibok

Viten
Noen tjenester er kun tilgjengelig for enkelte skoler eller kommuner
  • Ikke vis tilbakemeldingsboks

    • 1