Digital skole som naturlig læringsarena

Velkommen til Dig3

  Hei og velkommen til Dig3s sider. Dig3 er et innterkommunalt samarbeid for digitalt arbeid i barnehage og skole, for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal.

Dig3 bruker FEIDE-pålogging for elever og ansatte, og ID-porten for foreldre og foresatte.
(Hva er Feide? Hva er ID-porten?)

 
 
 
Logg inn

Elev

 

Ansatt

 

Øyer:
Foresatt Visma

Gausdal:
Foresatt Visma

Lillehammer: Foresatt Visma

Foresatt
Showbie
 

Kommunenes hjemmesider
 

Gausdal

Lillehammer

Øyer