Digital skole som naturlig læringsarena

Hjelpesiden

  Her finner du hjelp hvis du har påloggingsproblemer. Her finner du også mer informasjon om Feide.
 
 
  Hvis du er
 
 
  elev og ikke får logget deg på Feide: Si fra til læreren din.
Passord kan du bytte på feideportalen

 
 
  lærer og ikke får logget deg på Feide, men PC-innlogging eller mail fungerer: Kontakt IKT-veilederen på skolen din.
Hvis du hverken får logget deg på PC/mail eller Feide: Nullstill passordet ditt her: passord.ikommservices.no, eller kontakt Ikomm servicedesk

 
 
  foresatt og ikke får logget deg på Visma Flyt Skole: Kontakt administrasjonen eller IT-ansvarlig på skolen den, eller se brukerstøtte for ID-porten
 
 
 

Informasjon om Feide
 
  På feide.no kan du lese mer om Feide og personvern og samtykke, samt finne hvilke personopplysninger som er lagret om deg (krever innlogging)